Náš tým

Partneři

JUDr. Lucie Horčičková

Vzdělání a praxe

JUDr. Lucie Horčičková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1987 a od té doby se věnuje advokacii. Je spoluzakladatelkou Advokátní kanceláře Bedrna a partneři společníci.

Specializace

Ve své advokátní praxi se JUDr. Lucie Horčičková zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům. Poskytuje právní služby v celé šíři obchodního a občanského práva, včetně fúzí a likvidací obchodních společností.

JUDr. Lucie Horčičková se věnuje rovněž zastupování klientů před soudy a správními orgány.

Jazykové znalosti

JUDr. Lucie Horčičková hovoří plynně anglicky a rusky. Pro jazyk anglický byla v minulosti zapsána jako tlumočnice v seznamu tlumočníků Městského soudu v Praze.

e-mail: lucie.horcickova@bedrna.eu

JUDr. Petr Harmach

Vzdělání a praxe

JUDr. Petr Harmach absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v advokacii působí od roku 2000.

Specializace

Ve své advokátní praxi se JUDr. Petr Harmach zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům.

Poskytuje právní služby v celé šíři obchodního a občanského práva.

JUDr. Harmach se věnuje rovněž zastupování klientů před soudy a správními orgány.

Jazykové znalosti

JUDr. Petr Harmach hovoří plynně italsky.

e-mail: petr.harmach@akharmach.cz

Mgr. Jana Hálová

Vzdělání a praxe

Jana Hálová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2008. V současné době vykonává advokacii jako samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14207.

Specializace

Ve své advokátní praxi se Mgr. Jana Hálová zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům. Poskytuje právní služby v celé šíři obchodního a občanského práva, přičemž se zaměřuje zejména na oblast práva nemovitostí a obchodních společností.

Jazykové znalosti

Mgr. Jana Hálová hovoří plynně anglicky.

e-mail: jana.halova@bedrna.eu

Trvale spolupracující advokáti

 

Spolupracující advokáti

Mgr. Jakub Horčička – vedoucí advokát
Mgr. Jiřina Dvorníková
Mgr. Tereza Marková
Mgr. Kristina Němcová
Mgr. Alice Schovánková
Mgr. Robert Toldi

Advokátní koncipienti

JUDr. Barbora Šťastná
Mgr. Kryštof Petrusek
Mgr. Adéla Sobolová

Externě spolupracující advokáti

JUDr. Věra Pleskotová
Mgr. Bc. Petr Skopal
Mgr. Matěj Balabán
Mgr. Ivana Nosková
Mgr. Jiřina Spirytová, LL.M.
JUDr. Mária David Machanská

Právní asistenti

Lucie Valdová
Lukáš Hudík
Jiří Půlpán
Veronika Nováková
Julie Tuvora

Administrativa

pracoviště Jednořadá

Marcela Kahlerová

sekretariat@bedrna.eu, tel. 224 390 031

pracoviště Francouzská

Kateřina Kolajová

recepce@akharmach.cz, tel: 222 312 903

Bedrna a partneři s.r.o., advokátní kancelář

C 316205 vedená u Městského soudu v Praze
Ič: 08279161
Jednořadá 1051/53, Bubeneč
160 00 Praha 6
Tel: 224390031