Náš tým

Společníci

JUDr. Lucie Horčičková

JUDr. Lucie Horčičková

lucie.horcickova@bedrna.eu

Vzdělání a praxe

JUDr. Lucie Horčičková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1987 a od té doby se věnuje advokacii. Je spoluzakladatelkou Advokátní kanceláře Bedrna a partneři.

Specializace

Ve své advokátní praxi se JUDr. Lucie Horčičková zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům. Poskytuje právní služby v celé šíři obchodního a občanského práva, včetně fúzí a likvidací obchodních společností.

JUDr. Lucie Horčičková se věnuje rovněž zastupování klientů před soudy a správními orgány.

Jazykové znalosti

Hovoří plynně anglicky a rusky. Pro jazyk anglický byla v minulosti zapsána jako tlumočnice v seznamu tlumočníků Městského soudu v Praze.

JUDr. Petr Harmach

JUDr. Petr Harmach

petr.harmach@akharmach.cz

Vzdělání a praxe

JUDr. Petr Harmach absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v advokacii působí od roku 2000.

Specializace

Ve své advokátní praxi se JUDr. Petr Harmach zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům. 

Poskytuje právní služby v celé šíři obchodního a občanského práva.

JUDr. Harmach se věnuje rovněž zastupování klientů před soudy a správními orgány.

Jazykové znalosti

Hovoří plynně italsky.

Mgr. Jana Hálová

Mgr. Jana Hálová

jana.halova@bedrna.eu

Vzdělání a praxe

Jana Hálová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2008. V současné době vykonává advokacii jako samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14207.

Specializace

Ve své advokátní praxi se Mgr. Jana Hálová zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům. Poskytuje právní služby v celé šíři obchodního a občanského práva, přičemž se zaměřuje zejména na oblast práva nemovitostí a obchodních společností.

Jazykové znalosti

Hovoří plynně anglicky.

Partneři

Jiřina Dvorníková
Mgr. Jiřina Dvorníková

jirina.dvornikova@bedrna.eu

Mgr. Jakub Horčička

jakub.horcicka@bedrna.eu

Mgr. Robert Toldi

robert.toldi@bedrna.eu

Advokáti

JUDr. Mária David Machanská

maria.machanska@akharmach.cz

Tereza Marková
Mgr. Tereza Marková

tereza.markova@akharmach.cz

Mgr. Alice Schovánková

alice.schovankova@akharmach.cz

Mgr. Adéla Sobolová

adela.sobolova@akharmach.cz 

Externě spolupracující advokáti

Mgr. Matěj Balabán

matej.balaban@akharmach.cz

JUDr. Erika Dvořáková

erika.dvorakova@advokat-ed.cz

JUDr. Věra Pleskotová

vera.pleskotova@bedrna.eu

Mgr. Jiřina Spirytová, LL.M.

spirytova@spirytovalegal.cz

Advokátní koncipienti

Mgr. Petra Medeková

Mgr. Lucie Valdová

lucie.valdova@bedrna.eu

Právní asistenti

Kamila Hájková

kamila.hajkova@bedrna.eu

Karolína Hořejšová

karolina.horejsova@bedrna.eu

Lukáš Hudík

lukas.hudik@bedrna.eu

Petr Nádeníček

petr.nadenicek@bedrna.eu

Veronika Nováková

veronika.novakova@bedrna.eu

Julie Tuvora

julie.tuvora@bedrna.eu

Sekretariát

Marcela Kahlerová

marcela.kahlerova@bedrna.eu

Lenka Kmohanová

lenka.kmohanova@bedrna.eu