O nás

Jsme advokátní kanceláří poskytující široké právní služby, které nejsou zaměřeny pouze na některé oblasti práva či pouze na určitou problematiku, ale jsou poskytovány ve všech právních oblastech. S ohledem na četnost právních oblastí a na jejich rozsah jsou jednotliví pracovníci, popřípadě celé skupiny, na určitou oblast specializováni. Tento postup umožňuje v jednotlivých oblastech, i s ohledem na jejich neustálý profesní rozvoj, co nejkvalitnější přístup ke klientům.Naše služby poskytujeme jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám, od obchodních společností všech velikostí po jednotlivce, ať se již jedná o průběžné poskytování právního poradenství nebo zajišťování jednotlivých záležitostí.

Naše služby poskytujeme jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám, od obchodních společností všech velikostí po jednotlivce, ať se již jedná o průběžné poskytování právního poradenství nebo zajišťování jednotlivých záležitostí.

Fyzickým osobám poskytujeme služby ve všech situacích, kdy mohou potřebovat právní pomoc. Příkladem může být právní pomoc při nakládání s nemovitostmi, byty (včetně družstevních), jejich pronájem, ve sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů, vztahů rodinných včetně zastupování v rozvodovém řízení a řízení o určení výživného.

Poskytování právních služeb u právnických osob začíná založením společnosti, úpravou vztahů mezi společníky, řešením vztahů k zaměstnancům, obchodním partnerům či státním orgánům, specializujeme se na fúze, rozdělení, přeměny, prodej podniků a likvidace obchodních společností. Poskytujeme kompletní servis včetně potřebných služeb účetních, auditorů a znalců.

Disponujeme vedle stálých zaměstnanců podporou spolupracovníků a zázemím na úseku financí a bankovní sféry. Pracujeme v součinnosti s jinými renomovanými advokátními kancelářemi, zejména v oblasti trestního práva. Úzce spolupracujeme také se soudními znalci, daňovými poradci, auditory a notářskými kancelářemi v Praze, z nichž jedna sídlí v domě, kde se nachází jedno z pracovišť naší advokátní kanceláře.

Historie kanceláře

Advokátní kancelář Bedrna a společníci, sdružení advokátů, se sídlem sídlem Jednořadá 1051/53, Bubeneč, 160 00 Praha 6, je renomovanou advokátní kanceláři působící v Praze již od roku 1993.

Zakládajícími členy advokátní kanceláře Bedrna a společníci jsou JUDr. Lucie Horčičková a JUDr. Jiří Bedrna, který před počátkem své advokátní praxe působil v justici. Do advokacie odešel z pozice předsedy občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSFR. Námi poskytované právní služby tak rozšiřuje o poznatky z legislativy a legislativních procesů, ale zejména o praktické poznatky ze všech justičních oblastí.

Od počátku roku 2006 působíme na dvou pracovištích, z nichž dvě se jedno nachází ve vlastních prostorách na Praze 6 –  Jednořadá 53 a druhé v kancelářích na Praze 3, ul. Francouzská – blíže viz Kontakt.

V roce 2015 bylo založeno nové sdružení Advokáti Bedrna a partneři sdružující pracoviště v Jednořadé a Fracouzské ulici. Členové tohoto sdružení následně v roce 2019 založili společnost Bedrna a partneři s.r.o., advokátní kancelář, pod jejíž hlavičkou nadále poskytují právní služby.

Poskytování právních služeb u právnických osob začíná založením společnosti, úpravou vztahů mezi společníky, řešením vztahů k zaměstnancům, obchodním partnerům či státním orgánům, specializujeme se na fúze, rozdělení, přeměny, prodej podniků a likvidace obchodních společností. Poskytujeme kompletní servis včetně potřebných služeb účetních, auditorů a znalců.

Disponujeme vedle stálých zaměstnanců podporou spolupracovníků a zázemím na úseku financí a bankovní sféry. Pracujeme v součinnosti s jinými renomovanými advokátními kancelářemi, zejména v oblasti trestního práva. Úzce spolupracujeme také se soudními znalci, daňovými poradci, auditory a notářskými kancelářemi v Praze, z nichž jedna sídlí v domě, kde se nachází jedno z pracovišť naší advokátní kanceláře.

Spolupracujeme

  • Louka s.r.o. – účetní a daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování mzdové agendy
  • JUDr. Ivana Demutová, notářka
  • Mgr. Dalibor Novák, notář
  • Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ
  • Diligens s.r.o. (auditorská činnost, vedení účetnictví a ekonomické poradenství)
  • Ing. Miroslav Šmerda, soudní znalec a certifikovaný odhadce majetku
  • PKM Audit & Tax s.r.o. (auditorská činnost, účetní a daňové poradenství)