Kontakt

Advokáti

JUDr. Petr Harmach (partner)

Vzdělání a praxe
JUDr. Petr Harmach absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od té doby se věnuje advokacii.
Specializace
Ve své advokátní praxi se JUDr. Petr Harmach zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům. Poskytuje právní služby v celé šíři obchodního a občanského práva, včetně fúzí a likvidací obchodních společností.JUDr. Harmach se věnuje rovněž zastupování klientů před soudy a správními orgány.

Jazykové znalosti

JUDr. Petr Harmach hovoří plynně italsky.

 

Tel: +420 608025211

e-mail: petr.harmach@akharmach.cz

JUDr. Lucie Horčičková (partner)

Vzdělání a praxe

JUDr. Lucie Horčičková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1987 a od té doby se věnuje advokacii. Je spoluzakladatelkou Advokátní kanceláře Bedrna a společníci.

Specializace

Ve své advokátní praxi se JUDr. Lucie Horčičková zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům. Poskytuje právní služby v celé šíři obchodního a občanského práva, včetně fúzí a likvidací obchodních společností.

JUDr. Horčičková se věnuje rovněž zastupování klientů před soudy a správními orgány.

Jazykové znalosti

JUDr. Lucie Horčičková hovoří plynně anglicky a rusky. Pro jazyk anglický je zapsána jako tlumočnice v seznamu tlumočníků Městského soudu v Praze.

Tel: + 420 603448008

e-mail: lucie.horcickova@bedrna.eu

 

Mgr. Jana Hálová, roz. Šmahajová (partner)

-Vzdělání a praxe

Jana Šmahajová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2008. V současné době vykonává advokacii jako samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14207.

Jazykové znalosti

angličtina

Tel: +420 731419704

e-mail: jana.halova@bedrna.eu

Mgr. Jana Hálová, roz. Šmahajová (partner)

Vzdělání a praxe

Jana Šmahajová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2008. V současné době vykonává advokacii jako samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14207.

Jazykové znalosti

angličtina

 e-mail: jana.halova@bedrna.eu

JUDr. Věra Pleskotová (spolupracující advokát)

Vzdělání a praxe

JUDr. Věra Pleskotová působí v advokacii od ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě toho po několik let také zastávala pozici vedoucí právního oddělení významného subjektu v sektoru bytového družstevnictví. K týmu Advokátní kanceláře Bedrna a společníci se JUDr. Pleskotová připojila v roce 1994.

Specializace

JUDr. Věra Pleskotová se věnuje především problematice občanského a obchodního práva. Má rozsáhlé zkušenosti s obstaráváním smluvní agendy pro obchodní společnosti i jednotlivce (včetně bytové problematiky), zabývá se vymáháním pohledávek a exekucemi a zastupuje klienty v soudním řízení.

JUDr. Pleskotová rovněž poskytuje právní služby v oblasti rodinného práva, zejména ve věcech péče o nezletilé, dohodnutých rozvodů včetně dohod o majetkovém vypořádání a výživného.

Jazykové znalosti

angličtina

 

Mgr. Jiřina Dvorníková (spolupracující advokát)

Vzdělání a praxe

Mgr. Jiřina Dvorníková je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 16934. V oblasti advokacie začala pracovat již během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2013 obdržela akademický titul „Mgr.“ Během studentské a následné koncipientské praxe získala bohaté zkušenosti ze všech odvětví práva. V roce 2016 složila advokátní zkoušku a od téhož roku vykonává samostatnou advokátní praxi.

Specializace

Právní služby poskytuje ve všech oblastech práva, přičemž široce se nyní věnuje zejména právu rodinnému, insolvenčnímu, oblasti převodů nemovitostí, společenství vlastníků jednotek, vymáhání pohledávek, jakož i právu obchodních korporací. Má zkušenosti také v oblasti obhajoby v trestních věcech.

Jazykové znalosti

angličtina, němčina

e-mail: jirina.dvornikova@bedrna.eu

 

 

 

Mgr. Robert Toldi

Mgr. Jakub Horčička

Koncipienti

 

JUDr.Ing. Barbora Šťastná

Mgr. Adéla Sobolová

Právní asistenti

Lucie Valdová

Veronika Nováková

Lukáš Hudík

Jiří Půlpán

Sekretariát

Marcela Kahlerová

Naďa Vršovská

Poslat zprávu

11 + 13 =

Bedrna a partneři s.r.o., advokátní kancelář

C 316205 vedená u Městského soudu v Praze
Ič: 08279161
Jednořadá 1051/53, Bubeneč
160 00 Praha 6
Czech Republic

Tel: 224390031

Pracoviště

Vinohrady

Francouzská 172/30
120 00 Praha 2

tel. +420 222 312 903
fax: +420 222 313 871

 

Pracoviště

Nová Ves nad Popelkou

Nová Ves nad Popelkou 2, PSČ 512 71

 

Jsme tu pro vás