Advokátní kancelář

Bedrna a partneři
Kontakty

Advokátní kancelář Bedrna a partneři již více než dvacet let poskytuje komplexní právní služby tuzemským i zahraničním klientům, a to nejprve jako sdružení advokátů, když následně v roce 2019 bylo sdružení nahrazeno obchodní společností Bedrna a partneři s.r.o., advokátní kancelář.

Bedrna a partneři s.r.o., advokátní kancelář poskytuje právní služby právnickým a fyzickým osobám, podnikatelům a spotřebitelům, a to prakticky ve všech odvětvích práva, přičemž právní služby jsou poskytovány v jazyce českém, anglickém, italském a ruském.

Bedrna a partneři s.r.o., advokátní kancelář 

Po celou dobu pro Vás budujeme tým advokátů, daňových poradců, auditorů a dalších odborných spolupracovníků, kteří uspokojí i Vaše nejnáročnější požadavky. Díky našim znalostem a dlouhodobým zkušenostem Vám můžeme být odborným průvodcem labyrintem právních předpisů, neboť právo by pro Vás nemělo být překážkou, ale prostředkem k dosažení Vašich záměrů.

Oblasti primární praxe

Občanské právo

Obchodní právo

Rodinné a pracovní

Profil kanceláře

Jsme advokátní kanceláří poskytující široké právní služby, které nejsou zaměřeny pouze na některé oblasti práva či pouze na určitou problematiku, ale jsou poskytovány ve všech právních oblastech. S ohledem na četnost právních oblastí a na jejich rozsah jsou jednotliví pracovníci, popřípadě celé skupiny, na určitou oblast specializováni. Tento postup umožňuje v jednotlivých oblastech, i s ohledem na jejich neustálý profesní rozvoj, co nejkvalitnější přístup ke klientům.

Co nabízíme

Naše služby poskytujeme jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám, od obchodních společností všech velikostí po jednotlivce, ať se již jedná o průběžné poskytování právního poradenství nebo zajišťování jednotlivých záležitostí.

Fyzickým osobám poskytujeme služby ve všech situacích, kdy mohou potřebovat právní pomoc. 

Poskytování právních služeb u právnických osob začíná založením společnosti, úpravou vztahů mezi společníky, řešením vztahů k zaměstnancům, obchodním partnerům či státním orgánům, specializujeme se na fúze, rozdělení, přeměny, prodej podniků a likvidace obchodních společností

Obraťte se na nás s Vaším požadavkem

14 + 2 =