BEDRNA a partneři

Spravedlnost - Rovnost - Důvěra
Kontakty

Již více než dvacet let poskytujeme kompletní právní služby tuzemským i zahraničním klientům, obchodním společnostem i jednotlivcům.

Bedrna a partneři s.r.o., advokátní kancelář 

Po celou dobu pro Vás budujeme tým advokátů, daňových poradců, auditorů a dalších odborných spolupracovníků, kteří uspokojí i Vaše nejnáročnější požadavky. Díky našim znalostem a dlouhodobým zkušenostem Vám můžeme být odborným průvodcem labyrintem právních předpisů, neboť právo by pro Vás nemělo být překážkou, ale prostředkem k dosažení Vašich záměrů.

Oblasti primární praxe

Občanské právo

Obchodní právo

Rodinné a pracovní

Profil kanceláře

Jsme advokátní kanceláří poskytující široké právní služby, které nejsou zaměřeny pouze na některé oblasti práva či pouze na určitou problematiku, ale jsou poskytovány ve všech právních oblastech. S ohledem na četnost právních oblastí a na jejich rozsah jsou jednotliví pracovníci, popřípadě celé skupiny, na určitou oblast specializováni. Tento postup umožňuje v jednotlivých oblastech, i s ohledem na jejich neustálý profesní rozvoj, co nejkvalitnější přístup ke klientům.

BEDRNA a partneři

Naše služby poskytujeme jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám, od obchodních společností všech velikostí po jednotlivce, ať se již jedná o průběžné poskytování právního poradenství nebo zajišťování jednotlivých záležitostí.

Fyzickým osobám poskytujeme služby ve všech situacích, kdy mohou potřebovat právní pomoc. Příkladem může být právní pomoc při nakládání s nemovitostmi, byty (včetně družstevních), jejich pronájem, ve sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů, vztahů rodinných včetně zastupování v rozvodovém řízení a řízení o určení výživného.

Poskytování právních služeb u právnických osob začíná založením společnosti, úpravou vztahů mezi společníky, řešením vztahů k zaměstnancům, obchodním partnerům či státním orgánům, specializujeme se na fúze, rozdělení, přeměny, prodej podniků a likvidace obchodních společností. Poskytujeme kompletní servis včetně potřebných služeb účetních, auditorů a znalců.

Obraťte se na nás s Vaším požadavkem

13 + 8 =

jsme tu, abychom vám pomohli