Ceny

Odměna za právní služby je obvykle sjednána jako smluvní odměna, na základě dohody uzavřené s klientem nebo lze využít tzv. mimosmluvní odměny dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 

Obraťte se na nás s Vaším požadavkem a my učiníme předběžný odhad ceny i nákladů potřebných k zajištění právní pomoci.