Odměny

Odměna za právní služby je obvykle sjednána jako smluvní odměna, na základě dohody uzavřené s klientem nebo lze využít tzv. mimosmluvní odměny dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 

Proč zvolit nás

Zkušení specialisté

V dané oblasti jsme připraveni Vám poskytnout veškeré služby, a to právní, účetní i daňové.

Moderní přístup

Rádi Vás podpoříme při sjednávání a uzavírání smluv z oblasti práva obchodního týkající se výkonu podnikatelské činnosti (nájemní a kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o zprostředkování …) včetně poskytování právní asistence s procesem tvorby smlouvy.

Dlouholeté zkušenosti

Můžeme Vás zastupovat v rozvodovém řízení, ať již se jedná o rozvod sporný nebo tzv. „dohodnutý“ včetně řízení o rodičovských právech (určení výživného, úprava styku, svěření do péče), vypořádání společného jmění manželů.

Obraťte se na nás s Vaším požadavkem a my učiníme předběžný odhad ceny i nákladů potřebných k zajištění právní pomoci.